Oblikovanje Mini Celostne grafične podobe za Masterclass Ebe Stignani (vizitka, dopisni listi, kuverta, vizitka)

Oblikovanje Mini Celostne grafične podobe za Masterclass Ebe Stignani (vizitka, dopisni listi, kuverta, vizitka) / Elvira Hasanagić