Primer pravilnega izpolnjevanja Alt Texta

V prikazu slike opazite, kako je v WordPress knjižnici ustrezno izpolnjena polja nadomestno besedilo, naslov, napis in opis za boljšo razumljivost vsebine in izboljšano uvrstitev na spletnih iskalnikih.